Intervencions en l'Espai Públic Barcelona

 ///// Àrea de gossos a Via Favència. Noubarris.///// Àrea de jocs infantils a la Plaça Lesseps. Barri de Gràcia


 ///// Carrer Legalitat. Barri de Gràcia
///// Carrer Oristà. Barri de Vallbona. Nou Barris