Centre Cultural i Arxiu Municipal Can Llaurador-S.XVIClient
Ajuntament de Teià | 
Diputació de Barcelona

Dates
2015-2018

Architects 
Berta Barrio, Fernando Nieves i
Josep Peraire. 

Architectural  and Consultant Team
J.A Novo (arquitecte municipal), 
Estudi XV (estructura), 
Xavier Valls (DO instal·lacions),
Cesar Latorre (DE),
E3G (Instal·lacions), 
Dracma arqueologia.
Constructora:  COYNSA

Photographs by
Adrià Goula

Construction Cost
647.554 €  (PEM: 544.163 € )

Area

565 m2(edif) + 500m2 (ext)

/El Centre Cultural i arxiu Municipal Can Llaurador a Teià data del segle XVI i disposa de 500m2. Juntament amb l’antiga Creu de Terme constitueixen un important conjunt Patrimonial (catalogació B, envolvent). La Masia forma part del Conjunt Cultural Can Llaurador en el que també s'inclou el Parc i la nova Biblioteca Pública. La intervenció arquitectònica per a acollir l'Arxiu Municipal i el Centre Cultural s'ha realitzat combinant en  un mateix espai dos actituts molt diferents. En planta baixa i façana principal s'ha fet una intervenció poc intervencionista recuperant i posant en valor els elements patrimonials existents. Alguns d'ells són les parets originals on trobem vestigis de ceràmica romana, el paviment hidràulic de principis del S.XX, les premses de vi o la pintura de la façana principal del S.XVII i S.XIX . En planta primera s'ha realitzat una intervenció més atrevida donada la inexistència d'elements patrimonials, el mal estat de conservació d'estructures com parets i coberta i les exigències del programa.


/El Centro Cultural y archivo Municipal Can Llaurador en Teià es del S. XVI y dispone de 500m2. Junto a la antigua Cruz de término constituye un importante conjunto Patrimonial. La Masia forma parte del Conjunto Cultural Can Llaurador en el que también se incluye el Parque y la nueva Biblioteca. La intervención arquitectónica para acoger el Archivo Municipal y el Centro Cultural se ha realizado combinando en  un mismo espacio dos actitudes muy diferentes. En planta baja y fachada principal se ha realizado una intervención poco intervencionista recuperando y restaurando los elementos patrimoniales existentes. Algunos de ellos son las paredes originales donde se encuentran vestigios de cerámica romana, el pavimento hidráulico de principios del S.XX, las prensas de vino o la pintura de la fachada sud del S.XVII i S.XIX . En planta primera se ha realizado una intervención más atrevida dada la inexistencia de elementos patrimoniales, el mal estado de conservación de paredes y cubierta y las exigencias del programa.


Texts © Berta Barrio
Photographs © Adrià Goula