Rehabilitació i Ampliació del CAP Bages. Manresa.Client
Infraestructures.cat

Dates
2005 - 2012

Architects 
Berta Barrio Uría, Sergi Godia Fran
Architectural  and Consultant Team
Ana Fernández, Marta Uriarte, Adriana Manaia (Architects), Joan Olivart (Quantity surveyor), Static - Gerardo Rodriguez (Structure), Imogep (Engineer)
Construction Team
Summa SA - Sònia Cuevas i Olga Puigdomenech (Quantity surveyor)
Constructora d'Aro S.A. (Construction Company)
Photographs by
Jordi Surroca 
Construction Cost
9.477.389 €
Area
5.735 m2

Awards
/ Longlisted Premis Catalunya / Construcció.2013.
/ Finalist Premis A+. 2013.
/ Longlisted XII BEAU 2013.
Publications
Arquitectures dels equipaments Públics a Catalunya 2000-2010.


/ L’edifici original va ser construït als anys 70 i respón a un model repetit a diferents ciutats de l’estat i dissenyat pel Ministeri de Sanitat de la època. A diferència d’altres edificis construïts segons el model, la curvatura d’aquest ve donada per la necessitat d’adaptar-se a les vies del tren que passaven pel carrer Carrasco i Formiguera. Després de 40 anys de vida l’edifici havia quedat obsolet.
Originalment l’edifici s’orientava cap a l’Av. Pere III. La seva posició simètrica vers l’eix del carrer i la posició de l’accés a un nivell més alt (al final d’una escala), li va donar a l’edifici una imatge dominant sobre l’espai públic, a més de negar la seva relació amb la Plaça Carrasco i Formiguera.
Una de les primeres decisions va ser centrar-se en el restabliment d’una relació més estreta entre els serveis públics i els ciutadans, l’arquitectura i l’espai públic.
1. La planta d’accés es va traslladar a la planta baixa i el difícil accés amb escales es va eliminar.
2. Els volums baixos annexes es van enderrocar i un nou espai públic es va construir en el seu lloc.
3. La posició del nou accés i nucli de circulacions a la façana sud accentua la corba i gira l’orientació de la façana principal cap a la Plaça Carrasco i Formiguera.
L’edifici, de sis pisos d’altura, compta amb un total de 5.735m2. Les obres de rehabilitació i ampliació es van realitzar mantenint l’activitat dels serveis sanitaris al 50%. Per aquest motiu, es va treballar en tres fases i dos nuclis d’escala que havien de funcionar simultàniament; un per l’equip de l’obra i l’altre per als usuaris.
Els tres nous elements (dues extensions a cada costat i el nou nucli d’escales a la façana sud) van ser finalment integrats a la volumetria de l’edifici pel nou tancament de façana. D’altra banda, la nova façana es va adaptar als criteris d’aïllament tèrmic i normatives existents.
A la planta baixa es troba el servei d’urgències, el vestíbul, radiologia general i els dormitoris del personal. A la planta primera, segona i la tercera es troben les consultes de medicina general i especialistes. A les plantes superiors es situen les àrees administratives, vestuaris i sales de formació. Les sales d’espera i zones més dinàmiques estan situades a la façana sud directament relacionats amb l’espai públic i vistes sobre la ciutat.

/ El edificio original fue construido en los años 70 y responde a un modelo único construido de igual forma en diferentes ciudades españolas y diseñado por el Ministerio de Sanidad de la época.  La singularidad del Cap Bages reside en la curvatura del edificio debida ala necesidad de adaptarse a las vías del tren que pasaban por la calle Carrasco i Formiguera. Después de 40 años de vida el edificio había quedado obsoleto.

Originalmente el edificio se orientaba hacia la Avenida Pedro III. Su posición simétrica respecto al eje de la calle y la ubicación del acceso en el nivel de planta 1ª (al final de una escalinata), le dieron al edificio una imagen dominante sobre el espacio público. La relación con la Plaza Carrasco i Formiguera era inexistente.

Una de las primeras decisiones del proyecto fue el restablecer una relación más estrecha entre los servicios públicos y los ciudadanos, la arquitectura y el espacio público.
1. La planta de acceso se trasladó a la planta baja y se eliminaron las escaleras.
2. Los volúmenes bajos anexos se derribaron y un nuevo espacio público se construyó en su lugar.
3. La posición del nuevo acceso y núcleo de circulaciones en fachada sur acentúa la curva y reorienta la fachada principal hacia la Plaza Carrasco i Formiguera.

El edificio, de seis pisos de altura, cuenta con un total de 5.735m2. Las obras de rehabilitación y ampliación se realizaron manteniendo la actividad de los servicios sanitarios al 50%. Por este motivo, se trabajó en tres fases y dos núcleos de escalera que debían funcionar simultáneamente: uno para el equipo de la obra y el otro para los usuarios.
Los tres nuevos elementos (dos extensiones a cada lado y el nuevo núcleo de escaleras en la fachada sur) fueron finalmente integrados en la volumetría por el nuevo cerramiento de fachada. Por otra parte, la nueva fachada se adaptó a los criterios de aislamiento térmico y normativas existentes.

En la planta baja se encuentra el servicio de urgencias, el vestíbulo, radiología general y los dormitorios del personal. En la planta primera, segunda y tercera se encuentran las consultas de medicina general y especialistas. En las plantas superiores se sitúan las áreas administrativas, vestuarios y salas de formación. Las salas de espera y zonas más dinámicas están situadas en la fachada sur directamente relacionados con el espacio público y vistas sobre la ciudad.


Texts 
© Berta Barrio
Photographs © Jordi Surroca