/ 1er PREMI / Portes Collserola. Porta Vallcarca Penitents. De Collserola al Mar.


Client
BIMSA | Ajuntament de Barcelona
Dates
2012

Architects 
Berta Barrio Uría i Josep Peraire Selva i Joan Barba Encarnación
Architectural and Consultant Team
Marta Iñigo (Arquitecta), Xavier Mayor (Dr. Biologia), Manel Colominas i Bàrbara Pla Ortiz (enginyers agrícoles), Montserrat Mercadé (Geògrafa), Margarita Roura Nubiola (Advocada urbanista), Fernando Benedicto (Arquitecte Tècnic i Project Manager), Pere Santos Forrellat (Eng. Sup. ECCP en Urbanisme), Modest Guinjoan (Dr. Economista), Xavier Abadia (Enginyer ECCP en mobilitat), Meritxell Sucarrat (Antropòloga), Mariona Peraire (Fotògrafa), SBDA (Infografies principals)

Awards
/ First Prize Concurs 16 Portes de Collserola. Porta Vallcarca-Penitents.                                                                      / COLLSEROLA I LA METRÒPOLI
La gran vàlua de Collserola, una de les serres de la Serralada de Marina, rau en els seus valors ecològics i en la seva centralitat en l’àrea metropolitana de Barcenola. El límit entre la Ciutat i el Parc Natural ha d’estar configurat per un àmbit de transició permeable que les relacioni, que les connecti a la vegada que protegeixi, on puguin conviure en equilibri ciutat i natura. Cal repensar la ciutat seguint la llògica del territori i potenciar els valors ambientals per millorar la qualitat de vida dels ciutadans... Cal recuperar l’experiència quotidiana de relació amb la natura... Cal retrobar els camins de l’aigua, connectors de vida entre Collserola i el Mar...
OBJECTIUS
1 Recuperar la memòria de l’AIGUA com a experiència quotidiana a la Rambla de Vallcarca.
2 Gaudir dels valor ecologics de Collserola introduint la NATURA a la ciutat.
3 Potenciar una MOBILITAT tova millorant la qualitat ambiental de l’entorn, i reformulant l’experiència i temporalitat dels desplaçaments.     
4 Relligar els barris potenciant els àmbits de la plaça Alfons Comin i Pont de Vallcarca com a nuclis urbans ACTIVITAT. Millorar la qualitat de vida i el BENESTAR dels ciutadans. 

LA CARRETERA DE LES AIGÜES: COLLSEROLA I EL BARRI DE PENITENTS - La Crta. de les Aigües ha de ser el gran eix transcollserolenc de la vessant de Barcelona, suport de múltiples activitats esportives, lúdiques i cíviques. Es proposa augmentar la complexitat i disminuir les perturbacions, jerarquitzar recorreguts i reforçar la qualitat ambiental.
- Generar dos parcs de transició: al Torrent dels Maduixers (activitat agrícola - horts urbans) i al Torrent de Penitents (espais didàctics i de joc). 
- Implementar al barri de Penitents accions dirigides a transformar-lo en ecobarri. 
- Millorar la connectivitat transversal dels barris de muntanya.

LA PLAÇA ALFONS COMÍN I LA RONDA
- Reordenar la Plaça Alfons Comin i el pas de la Ronda per generar un nucli urbà, pol d’atracció dels barris de l’entorn i garantir la continuïtat urbana.
- Potenciar l’activitat pública implantatant un equipament cívic autogestionat.
- Generar una plataforma de suport i accès a les activitats de Collserola.
- Consolidar peatonalment i implementar un node intermodal de transport públic.
LA RAMBLA DE VALLCARCA I EL TURONS
- Potenciar com a connector peatonal i ambiental Rambla de Vallcarca per facilitar la relació de la serra amb els turons i garantir la penetració de Collserola a la ciutat.
- Reforçar la connexió Putxet - Tres Turons amb la reordenació de les zones verdes del PMU Farigola.
- Potenciar l’eix Putxet - Pont de Vallcarca - La Creueta del Coll ampliant l’actual pont per transformar-lo en el Passeig Mirador de Gràcia.Texts and Images © 
Berta Barrio, Josep Peraire and  Joan Barba