Torre de 77 Habitatges HPO a la Plaça Europa. L’Hospitalet de Llobregat.

.

Client
INCASOL - Direcció General de Promoció d’Habitatge a Catalunya
Dates
2005 - 2010

Architects 
Berta Barrio Uría, Sergi Godia Fran
Architectural  and Consultant Team
Ana Fernández, Marta Uriarte, Josep Peraire, Eva Suárez (Architects), Benedicto SLP(Quantity surveyor),Blazquez-Guanter SLP (Structure), Manel Comas (Engineer)
Construction Team
Ramón Vivancos, Francisco Rubio (Quantity surveyor)
Guinovart – OHL  (Construction Company)
Photographs by
Adrià Goula 
Construction Cost
8.959.476 €
Area
10.342 m2

Awards
Finalist WAN AWARDS Residential. 2011.
Publications
/ ON Diseño. Núm: 313/ La plaça d’Europa i la transformació de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat.
/ X BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 2007. 
/ Catàleg de Concursos CAT. 0901 Habitatges.                                         L’edifici reprodueix l’esquema clàssic de torre amb el nucli central que sosté i alimenta l’edifici. En ell es situen les comunicacions verticals i els muntants d’instal•lacions. De forma concèntrica es disposen les zones humides (cuines i banys) quedant les sales d’estar i les habitacions en façana, gaudint del sol, la llum i les bones vistes.
Es tracta d’una torre de 12 cantonades. El volum paralilepíped de la torre es trenca en cadascuna de les façanes fins a arribar al nucli central garantint així la seva ventilació i il·luminació natural. Aquest trencament divideix l’edifici en quatre volums menors que li donen una proporció més esvelta i augmenten la superfície de façana per a assegurar la ventilació creuada natural.

La Repetició, Combinació i Industrialització modular de les unitats de fusteries i panells prefabricats de GRC economitzen l’obra i garanteixen la qualitat. La composició de façana respon a una sèrie de combinacions regides per criteris funcionals d’il·luminació i ventilació dels espais interiors. 


La relació en diagonal dels principals espais de l’habitatge proporciona una major sensació d’amplitud i profunditat. A això es suma la minimització dels espais de distribució, el blanc i les generoses altures interiors. A coberta es disposa la instal.lació de plaques solars que alimenten la xarxa d’aigua calenta i calefacció. Les lluminàries de baix consum amb detectors de presència, l’aprofitament de la llum i la ventilació natural i el fàcil accés a qualsevol punt de de la instal lació fan de l’edifici un referent de sostenibilitat.                                                                                       El edificio reproduce el esquema clásico de torre con el núcleo central que sostiene y alimenta el edificio. En él se sitúan las comunicaciones verticales y los montantes de instalaciones. De forma concéntrica se disponen las zonas húmedas (cocinas y baños) quedando las salas de estar y las habitaciones en fachada, disfrutando del sol, la luz y las buenas vistas.
Se trata de una torre de 12 esquinas. El volumen de la torre se rompe en cada una de las fachadas hasta llegar al núcleo central garantizando así su ventilación e iluminación natural. Esta fragmentación divide el edificio en cuatro volúmenes menores dándole una proporción más esbelta y aumentando la superficie de fachada a diferentes orientaciones que aseguran la ventilación cruzada natural.
La Repetición, Combinación y Industrialización modular de las unidades de carpinterías y paneles prefabricados de GRC economizan la obra y garantizan la calidad. La composición de fachada responde a una serie de combinaciones regidas por criterios funcionales de iluminación y ventilación de los espacios interiores. La relación en diagonal de los principales espacios de la vivienda proporciona una mayor sensación de amplitud y profundidad. A esto se suma la minimización de los espacios de distribución, el color blanco y las generosas alturas interiores. En cubierta se dispone la instalación de placas solares que alimentan la red de agua caliente y calefacción. Las luminarias de bajo consumo con detectores de presencia, el aprovechamiento de la luz y la ventilación natural y el fácil acceso a cualquier punto de la instalación hacen del edificio un referente de sostenibilidad.


Texts 
© Berta Barrio
Photographs © Adrià Goula