CAP 1er de Maig. Lleida.

.Client
CATSALUT Generalitat de Catalunya | GISA
Dates
2006 - 2010     | (A) - (B) - (E) - (DO)

Architects 
Berta Barrio, Sergi Godia i Eloi Juvillà
Architectural  and Consultant Team
Sergi Lois (Architects), Joan Olivart  (Quantity surveyor), Cabezas & Góngora SLP (Structure), Imogep SA (Engineers)
Construction Team
Montse Sanmartin i Neus Sanmartin (Direcció Executiva)
Hispanica SA (Contractista)
Photographs by
Jordi Clariana
Construction Cost
2.708.039 €
Area
1.750,21 m2 (building) + 500 m2 (Ext)

Awards
Finalist 3a Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida. 2010.
Publications
/ VIA Construcción Sanitaria. Núm: 2
/ Arquitectura per a la Salut. 18 anys d’Arquitectura Sanitària a Catalunya
/ Catàleg 3ª Mostra d’Arquitectura de Lleida.

/ L’edifici s’ubica en la confluència del barri de la Mariola i el Passeig de Ronda de Lleida, en un solar de transició entre l’espai verd i l’urbanitzat. L’edifici es contextualitza i assumeix el seu paper urbà en totes les dimensions. Presenta 2 façanes, una baixa i permeable en front del parc, i un altre més alta i opaca sobre el carrer de la Mercè. La distribució de la volumetria en forma de pinta permet la formació de patis arbrats en l’interior i la entrada de la llum natural en sales d’espera i consultes. Les cobertes enjardinades (visible des dels alts edificis d’habitatges del voltant) minimitzen el seu impacte visual i augmentant la inèrcia tèrmica i òptima eficiència energètica de l’edifici.
L’edifici està pensat com una caixa de llum plena de vida i activitat. La transparència de les façanes a sud, protegides del sol amb un ràfec de 1,5m i vidres de baixa emissivitat tèrmica, és molt gran. La relació de l’usuari amb l’exterior genera un control sobre l’espai públic a més d’enriquir-lo d’activitat. En relació directa amb l’exterior se situen les parts més dinàmiques del programa com les sales d’espera i l’àrea d’urgències que pot arribar a funcionar les 24 hores del dia.
Els sistemes constructius utilitzats, l’aprofitament dels recursos naturals de llum i ventilació natural i el control del clima proposat fan de l’edifici un referent de sostenibilitat i milloren el confort dels usuaris.
La integració en el paisatge, la funció social de l’edifici, la qualitat espaial y la rigorositat funcional son les principals característiques de l’edifici.

El edificio se ubica en la confluencia del barrio de la Mariola y el Paseo de Ronda de Lleida, en un solar de transición entre el espacio verde y el urbanizado. El edificio se contextualiza y asume su papel urbano en todas las dimensiones. Presenta 2 fachadas, una baja y permeable frente al parque, y otra más alta y opaca sobre la calle de la Merced. La distribución de la volumetría en forma de peine permite la formación de patios arbolados en el interior y la entrada de la luz natural en salas de espera y consultas. Las cubiertas ajardinadas (visible desde los altos edificios de viviendas de alrededor) minimizan su impacto visual y aumentando la inercia térmica y óptimiza la eficiencia energética del edificio.
El edificio está pensado como una caja de luz llena de vida y actividad. La transparencia de las fachadas a sur, protegidas del sol con un alero de 1,5 m y vidrios de baja emisividad térmica, es muy grande. La relación del usuario con el exterior genera un control sobre el espacio público además de enriquecerlo de actividad. En relación directa con el exterior se sitúan las partes más dinámicas del programa como las salas de espera y el área de urgencias que puede funcionar las 24 horas del día.
Los sistemas constructivos utilizados, el aprovechamiento de los recursos naturales de luz y ventilación natural y el control del clima propuesto hacen del edificio un referente de sostenibilidad y mejoran el confort de los usuarios.
La integración en el paisaje, la función social del edificio, la calidad espacial y la rigurosidad funcional son las principales características del edificio.


Texts © Berta Barrio
Photographs © Jordi Clariana