Connexió Peatonal del Barri del Besòs sobre la Gran Via. Sant Adrià del Besós.

.

Client
Consorci del Besòs
Dates
1999 - 2001

Authors
Sergi Godia i Berta Barrio ( Barcelona Regional. BR)
Josep Ma Velasco (Europoject)
Construction Company
COPCISA (contractista)
Photographs by
Lourdes Jansana
Construction Cost
2.404.048,41 €
Area
3.500 m2

Awards
/ Finalist  II Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba. 2002.
/ Finalist Premis FAD d’Arquitectura i Urbanisme. 2001.
Publications
/ Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme. Núm: 231
/ ON Diseño. Núm: 223 
/ Local, local! La ciutat que ve 
/ Proyectos BCN 
/ New Generation Infrastructures of Catalunya. 2012
/ Quaderns d´Arquitectura 2001
/ Bouge l’ Architecture.villes et mobilités (Institut Pour la Ville en Mouvement) /Jardines Insurgentes. Gardens in arms.
/ La connexió peatonal és la resposta a una demanda popular, calia resoldre la històrica situació de fractura que suposava el pas d’una gran infraestructura (A-19) per la ciutat de St.Adrià del Besós.
El projecte busca connectar ambdues bandes de la Gran Via, a la vegada que generar un nou espai cívic de trobada, una gran plaça. Per altra banda, la seva posició al límit del teixit urbà, li faria esdevindre una de les portes de la ciutat de Barcelona.
La solució estructural escollida (estructura prefabricada mixta metàl•lica i de formigó) minimitza els temps d’execució d’obra sobre el viari i permet assolir nivells de lleugeresa i domesticitat insòlits en l’entorn de les grans infraestructures.
El gàlib necessari a conservar sobre la A19 implica que la plaça es situï 4 metres per sobre els carrers laterals. Els accessos en rampa i escales per remuntar l’alçada s’ubiquen tangents al viari. El paisatge infraestructural es domestica, acompanyant els recorreguts amb vegetació arbòria generadora ombra a la vegada que d’una pantalla vegetal que minimitza l’impacte visual i sonor.
El tractament de l’espai plaça respon a la voluntat d’acollir esdeveniments populars de gran afluència de públic. És així com es concentra el mobiliari urbà, alliberant el màxim de superfície possible. Igualment, la il•luminació, formada per un entramat de cables amb 80 punts de llum, queda suspesa per una retícula de 36 màstils d’acer de 8 metres d’alçada.

La conexión peatonal es la respuesta a una demanda popular. Se debía  resolver la histórica situación de fractura que suponía el paso de una gran infraestructura (Autopista A-19) por la ciudad de St.Adrià del Besós. El proyecto busca conectar ambos lados de la Gran Vía a la vez que generar un nuevo espacio cívico de encuentro, una gran plaza. Por otra parte, su posición en el límite del tejido urbano, le haría convertirse en una de las puertas de la ciudad de Barcelona.

La solución estructural elegida (estructura prefabricada mixta metálica y de hormigón) minimiza los tiempos de ejecución de obra sobre el viario y permite alcanzar niveles de ligereza y domesticidad insólitos en el entorno de las grandes infraestructuras.
El gálibo necesario a conservar sobre la A19 implica que la plaza se sitúe 4 metros por encima del nivel de las calles laterales. Los accesos con rampas y escaleras se ubican tangentes al viario. 

El paisaje infraestructural se domestica, acompañando los recorridos con vegetación arbórea generadora de sombra a la vez que actúa de pantalla vegetal que minimiza el impacto visual y sonoro de los coches.
El tratamiento del puente-plaza responde a la voluntad de acoger eventos populares de gran afluencia de público. Es así como se concentra el mobiliario urbano, liberando el máximo de superficie posible. 
Igualmente, la iluminación, formada por un entramado de cables con 80 puntos de luz, queda suspendida por una retícula de 36 mástiles de acero de 8 metros de altura.

Texts © Berta Barrio
Photographs © Lourdes Jansana